دنیای کوچک من

با نام تو می شود به صحراها زد

با نام تو می شود به دریاها زد

ما اهل گذشته ایم و امروز ولی

با نام تو می شود به فرداها زد

شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸ | ٥:٢٠ ‎ب.ظ | پریا | نظرات () |

www . night Skin . ir