دنیای کوچک من

 

خانواده؛ کانون صمیمانه ترین روابط و تعاملات بین فردی است.

اولین و مهمترین ویژگی خانواده موفق آن است که می دانند همه چیز را نمی دانند.

می فهمند که داشتن مشکل در همه خانواده ها امری طبیعی است و توجه دارند که داشتن مشکل نابهنجار نیست، بلکه عدم حل و فصل آنها به روش منطقی نابهنجار است.

اعضای خانواده موفق کم تر یکدیگر را سرزنش می کنند و بیشتر به حرف یکدیگر گوش می دهند.

کفه ترازو در این خانواده بیشتر به سمت تحسین و تشویق سنگینی می کنند. انتقاد و زیر سوال بردن رفتارهای نامطلوب در خفا و تنهایی و با زبانی نرم صورت می گیرد.

از مورد انتقاد واقع شدن نمی هراسند و می دانند که انسانها باید آیینه هم باشند، هنگام اختلاف بین پدر و مادر هیچ یک از فرزندان اجازه دخالت را ندارند و اگر فرزندی علیه پدر و یا مادرش سرکشی کند مورد تایید والد دیگر نخواهد بود. اعضای خانواده با هیچ کسی مقایسه نمی شوند.

(ادامه دارد)

یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩ | ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ | پریا | نظرات () |

www . night Skin . ir