دنیای کوچک من

دیشب بعد از مدتها صدای زیبای تو رو روی شیروونی خونه های شهرمون, شنیدم

ببار شاید دل غبار گرفته ما پاک شه.

شاید اشک چشمامون با قطره ها آسمونی تو یکی شه.

شاید چتری از روی محبت باز شه.

تو زیبایی باران...

پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩ | ٩:٤٩ ‎ق.ظ | پریا | نظرات () |

www . night Skin . ir