××××××

با نام تو می شود به صحراها زد

با نام تو می شود به دریاها زد

ما اهل گذشته ایم و امروز ولی

با نام تو می شود به فرداها زد

/ 3 نظر / 14 بازدید
رز

وبلاگ قشنگی داری به من هم سر بزن [خنده][گل][چشمک][قلب][لبخند][تایید][متفکر][منتظر]

رز

[دست][هورا]

علیرضا

تمام نا تمام من با تو تمام می شود...