روز پدر

روز پدر به همه پدرای خوب و نازنین دنیا مبارک.

بابای گل من می خوام هر چی که دارمو ازم بگیرن فقط یکبار دیگه تو رو بغلت کنم. ببوسمت و بو بکشمت. دیشب به جای اینکه من به بابام هدیه بدم خودش بهم هدیه داد. دیشب بابام اومد به خوابم چقدر از بودن در کنارش لذت بردم صبح که بیدار شدم خیلی سرحال بودم. خیلی وقتا شبا که می خوام بخوابم از خدا می خوام که خواب بابا رو ببینم ولی کم پیش می یاد. خدای بزرگم ازت ممنونم که دیشب بهم هدیه بزرگی دادی.

/ 0 نظر / 12 بازدید