تلخ ترین روز زندگیم

روز رفتنت تلخ ترین روز زندگیم شد. وقتی که رفتی نیمی از وجود من هم با خودت بردی. روزی نیست که یادت نباشم و لحظه ای نیست که خاطرت بیارمو اشکم سرازیر نشه. امسال پنجمین سالیه که تنهام گذاشتی و چه سخت گذشت. هیچ کس نمی تونه جای تو رو برام پر کنه.

بابای مهربونم هرگز خنده ها و مهربونیا و عشقتو از یاد نخواهم برد.به اندازه بزرگی دنیا دوستت داشتم، دارم و خواهم داشت. با اینکه جسمت کنارم نیست ولی با تمام وجود تو رو در کنار خودم حس می کنم. آرزومه روزی دوباره بتونم ببوسمت.

بابایی گلم همیشه تو قلبم زنده هستی.

 

/ 7 نظر / 11 بازدید

خدا همه رو غرق در رحمت خودش کنه مخصمصا پدر شما رو

نیشابور

خدا همه رو غرق در رحمت خودش کنه مخصوصا پدر شما رو

گلابتون

عزیز دلم ... الهی که به حق علی روحشون قرین رحمت باشه .... ایشاا... که توی بهشت باشن ...

دخملي

روحشون شاد و قرين رحمت خداي مهربون

می می

روحش شاد. [گل]

تارا

خدا رحمتشون کنه[ناراحت] خصوصی